பெற்றியாரைப் பேணிக் கொளல்!

அன்பின் அரங்கசாமிக்கு,

விழா பற்றிய என்னுடைய பதிவு. பெற்றியாரைப் பேணிக் கொளல்!

மிக்க அன்புடன்,
செல்வேந்திரன்.

http://selventhiran.blogspot.com/2010/05/blog-post_11.html

முந்தைய கட்டுரைகலாப்ரியா கூட்ட புகைப்படங்கள்
அடுத்த கட்டுரைஇன்றைய காந்தி ஆய்வுக்கூட்டம்