ராய் மாக்ஸம்- லண்டன் உரையாடல்

விஷ்ணுபுரம் நண்பர்க ராய் மாக்ஸம் அவர்களுடன் லண்டனில் நிகழ்த்திய உரையாடலின் காணொளி

https://www.youtube.com/watch?v=2lCyEHl32Dc