விஷ்ணுபுரம்- ஞானக்கூத்தன் உரை

IMG_9625[1]

சான்றோர் இலக்கியமெனக் கொள்ளாத சில படைப்புகளை. அவை புலவர் என சமூகம் அறியாதவரால் இயற்றப்பட்டு மன்னன் சபைக்கு வெளியே பாமர மக்களால் பெரிதும் விரும்பிக் கேட்கப்பட்டவை. இவற்றின் சாயை உடையவை தூது, உலா முதலியன. 17, 18 நூற்றாண்டுகளில் வர்ணிப்புகள் என்று அழைக்கப்பட்டன.

(விஷ்ணுபுரம் விருது விழாவில் நிகழ்த்திய உரை)

முந்தைய கட்டுரைகடவுளெனும் குறியீட்டின் அர்த்தங்கள்(விஷ்ணுபுரம் கடிதம் ஐந்து)
அடுத்த கட்டுரை‘வெண்முரசு’ – நூல் ஆறு – ‘வெண்முகில் நகரம்’ – 48