வண்ணக்கடல்- கேசவமணி

photo

வெண்முரசு நூல்வரிசையில் மூன்றாவது நாவலான வண்ணக்கடல் பற்றி கேசவமணி எழுதும் கட்டுரைத்தொடர். முதல்பகுதி தீராப்பகை

1வண்ணக்கடல்- தீராபகை

============================================================

மகாபாரத அரசியல் பின்னணி வாசிப்புக்காக

வெண்முரசு வாசகர் விவாதக்குழுமம்

வெண்முரசு நாவல் தொடர்பான அனைத்து விவாதங்களும்

மழையின் இசையும் மழையின் ஓவியமும் மழைப்பாடல் பற்றி கேசவமணி


வியாசமனம் முதற்கனல் பற்றி மரபின் மைந்தன்

முந்தைய கட்டுரைசூரியதிசைப் பயணம் – 17
அடுத்த கட்டுரைமீண்டும் அண்ணா