அறிவியல் சிறுகதைகள் தொகுப்பு

அறிவியல் புனைகதை வரிசை 1 : ஐந்தாவது மருந்து

அறிவியல் புனைகதை வரிசை.2- இங்கே, இங்கேயே…

அறிவியல் சிறுகதை வரிசை.3- விசும்பு

அறிவியல் சிறுகதை வரிசை 4 – பூர்ணம்

அறிவியல் புனைகதைவரிசை 5 – பித்தம்

அறிவியல் சிறுகதை வரிசை 6 – உற்றுநோக்கும் பறவை

அறிவியல் சிறுகதை வரிசை 7 – நம்பிக்கையாளன்

அறிவியல் புனைகதை வரிசை 8 – நாக்கு

அறிவியல் சிறுகதை வரிசை 9 – தமிழ் இலக்கிய வடிவங்கள் நேற்று இன்று நாளை: ஓர் ஆய்வு

விசும்பு:அறிவியல்புனைகதைகள் அறிமுகம்:பி.கெ.சிவகுமார்

முந்தைய கட்டுரைஅனல் காற்று நாவல் (தொகுப்பு)
அடுத்த கட்டுரைமத்தகம் நாவல் தொகுப்பு