வணக்கம்

மீண்டும் அறிவிக்கப்படும் வரை இணையத்தில் புதிய பதிவுகள் இருக்காதென்று தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

ஜெ

முந்தைய கட்டுரைகர்மயோகம் : (42 – 43)
அடுத்த கட்டுரைவைரஸ் எச்சரிக்கை – சரிசெய்யப்பட்டது