மின்னஞ்சல்

அன்புள்ள நண்பர்களுக்கு,
மின்னஞ்சல் சரியாகிவிட்டது. அதே மின்னஞ்சல் முகவரிதான். பல பாதுகாப்பு அரண்கள். சிக்கல் இல்லை என்றார்கள். ஆனால் அபூர்வமாக நல்ல கடிதங்களும் தடுக்கபப்டவோ, ஸ்பாம் பெட்டிக்கு செலுத்தப்படவோ கூடும். பொறுத்துக்கொள்ளுங்கள்
ஜெ

முந்தைய கட்டுரைகடிதங்கள்
அடுத்த கட்டுரைஅசோகமித்திரன், நல்லுசாமிப்பிள்ளை, காந்திகள்:கடிதங்கள்