கருத்துச்சுதந்திரம்- சட்டங்கள்

ஜெ அவர்களுக்கு

கருத்துச்சுதந்திரம்! மற்றும் லிபெல் சட்டம் பற்றி சில கட்டுரைகள்

http://www.copylaw.org/p/libel-in-fiction.html

http://www.rightsofwriters.com/2010/12/could-i-be-liable-for-libel-in-fiction.html

http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3638&context=lcp

This is with repsect to Madhorubagan. When we talk about freedom of speech we have to take into account libel laws as well. I haven’t read the book and I am not taking sides. All I am saying when discussing freedom of expression, a discussion of libel laws should go along with it

Regards

சதீஷ்

முந்தைய கட்டுரைவடகிழக்குப் பயணம்
அடுத்த கட்டுரை‘வெண்முரசு’ – நூல் ஆறு – ‘வெண்முகில் நகரம்’ -13