பூமணி விழா காணொளி

https://www.youtube.com/watch?v=2BDbBOEFMgY&feature=youtu.be

9-1-2015 அன்று சாகித்ய அக்காதமி விருது பெற்றமைக்காக எழுத்தாளர் பூமணிக்குச் சென்னையில் நிகழ்ந்த பாராட்டுவிழாவின் காணொளிப்பதிவு