அயோத்திதாசர் ஆய்வரங்க உரை

https://www.youtube.com/watch?v=OOPExENwpm4&list=PLaIujo5wcy2adB1R0DjE05t6n1zxHmq7b

சென்னை சவுத் இண்டியன் ஸ்டடி செண்டர் ஏற்பாடு செய்திருந்த அயோத்திதாசர் ஆய்வரங்கில் ஆற்றிய உரை

முந்தைய கட்டுரைஒற்றைக்கால் தவம்
அடுத்த கட்டுரைஇரு புதிய வாசகர்கள்