ஸ்ரீவில்லிப்புத்தூர் வெள்ளை யானை விழா ஏற்புரை

ஸ்ரீவில்லிப்புத்தூரில் டாக்டர் அம்பேத்கர் பண்பாட்டு பாசறை ஏற்பாடு செய்திருந்த வெள்ளை யானை விழாவில் ஆற்றிய ஏற்புரை

முந்தைய கட்டுரைகூந்தப்பனை
அடுத்த கட்டுரைகருத்துரிமைப்போராட்டம், பிரபஞ்சன், தோப்பில்…