கருத்துச் சுதந்திரம்-மனுஷ்யபுத்திரன்

கருத்துச் சுதந்திரத்திற்கு வரையறை வேண்டும் – மனுஷ்யபுத்திரன்

ஜெ

மேலே உள்ள கட்டுரை பற்றி என்ன நினைக்கிறீர்கள்?

கரிகாலன்

அன்புள்ள கரிகாலன்,

இன்றைய சூழலில் அவர் என்னதான் சொல்லிவிடமுடியும்?

ஜெ