யானை வணிகம்

அன்பான ஜெயமோகன்

யானைடாக்டர் பற்றிய கடிதங்களை வாசித்தேன்

யானைத் தந்த வியாபாரம் பற்றிய குறும்படம். உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறேன்.

http://www.lastdaysofivory.com/

ரவிச்சந்திரிகா