விஷ்ணுபுரம் விருது- சா.கந்தசாமி

விஷ்ணுபுரம் விருதை 2014 ஆம் வருடத்திற்காக பெறும் கவிஞர் ஞானக்கூத்தன் பற்றி எழுத்தாளரும் ஞானக்கூத்தனின் நண்பருமான சா.கந்தசாமி