ஞானக்கூத்தன் : மழைக்குளம்

gnanakoothan3_thumb[6]

ஞானக்கூத்தன் போன்ற கவிஞர்களால் சமகால வாழ்வின் அவசரத்தையும் தனிமையின்மையையும் அங்கதங்களினால் மட்டுமே கடக்க முடியும். அவர் சமகாலத்தில் வாழும் மிக முக்கியக் கவிஞர். விருது பெறும் அவரை வாழ்த்துவோம்.

ஞானக்கூத்தன் : மழைக்குளம்

முந்தைய கட்டுரைகீதை -கடிதங்கள்
அடுத்த கட்டுரைஒடுக்கப்படுகிறார்களா பிராமணர்கள்?