ஆயிரத்தில் ஒருவன், ராமச்சந்திரன்

ஆயிரத்தில் ஒருவன் திரைப்படம் சம்பந்தமாக இணையத்தில் ஏராளமான விவாதங்கள் நடந்தன. இணையத்தில் எழுதுபவர்களின் பொதுவான வரலாற்றுப்புரிதல் ரசனை ஆகியவற்றின் குறுகலான எல்லையைக் காட்டுவனவாகவே அந்த விவாதங்கள் இருந்தன. எனக்கு தனிப்பட்ட முறையில் பல கடிதங்கள். அவற்றுக்கு விரிவாக பதிலளிக்க முடியாமல் பல வேலைகள், பயணங்கள்

அனேகமாக அந்த வினாக்கள் அனைத்துக்குமே ஆணித்தரமாக பதில் சொல்லியிருக்கிறார் வரலாற்றாய்வாளார் ராமச்சந்திரன். சொல்வனம் இதழில் அவரது பேட்டி விளக்கமானதும் தெளிவானதுமாக உள்ளது

சுட்டி

http://solvanam.com/?p=6441

முந்தைய கட்டுரைநஞ்சுபுரம்
அடுத்த கட்டுரைபடைப்புகள்,கடிதங்கள்