வெண்முரசு நூல் வெளியீடு – விழா புகைப்படங்கள் தொகுப்பு

IMG_5579 IMG_5581 IMG_5587 IMG_5593 IMG_5601 IMG_5561 IMG_5566 IMG_5571

மேலும் புகைப்படங்களுக்கு : வெண்முரசு விழா 2014 புகைப்படத்தொகுப்பு