வெண்முரசு விழா 2014 – .புகைப்படங்கள்…அரங்கத்திலிருந்து

KakaoTalk_20141109_160219702 KakaoTalk_20141109_160607651 KakaoTalk_20141109_160621930 KakaoTalk_20141109_165947538 KakaoTalk_20141109_170006062 KakaoTalk_20141109_170022919 KakaoTalk_20141109_170041482 KakaoTalk_20141109_171417003 KakaoTalk_20141109_171433269 KakaoTalk_20141109_171448656 KakaoTalk_20141109_180847003 KakaoTalk_20141109_210958223 KakaoTalk_20141109_211014759 KakaoTalk_20141109_211050522 KakaoTalk_20141109_211110109 KakaoTalk_20141109_211308856 KakaoTalk_20141109_212105830 KakaoTalk_20141109_212148034 KakaoTalk_20141109_213223981 KakaoTalk_20141109_213239242 KakaoTalk_20141109_213706189 KakaoTalk_20141109_213721709 KakaoTalk_20141109_221849416 KakaoTalk_20141109_221906401 KakaoTalk_20141109_221954328 KakaoTalk_20141109_222529736 KakaoTalk_20141109_222546449 KakaoTalk_20141109_225310470 KakaoTalk_20141109_225328841 KakaoTalk_20141109_225929748 KakaoTalk_20141109_230820005 KakaoTalk_20141109_231210738 KakaoTalk_20141109_231946702 KakaoTalk_20141109_232211604 KakaoTalk_20141109_233244789 KakaoTalk_20141109_233450194 KakaoTalk_20141109_233504217 received_10152840593144549.jpeg unnamed (1) unnamed volunteer card 1 2 3 4 5 6 10734185_10202946252401717_1359199130224699459_n B1_1oN1CcAABOpw KakaoTalk_20141109_160135548 KakaoTalk_20141109_160204147

முந்தைய கட்டுரைவெண்முரசு விழா- நேரடி ஒளிபரப்பு
அடுத்த கட்டுரை‘வெண்முரசு’ – நூல் ஐந்து – ‘பிரயாகை’ – 22