சீனு ராமசாமி- வாழ்த்து

முந்தைய கட்டுரைவெண்முரசு வாழ்த்து- உஷா
அடுத்த கட்டுரை‘வெண்முரசு’ – நூல் ஐந்து – ‘பிரயாகை’ – 20