கோணங்கிக்கு விளக்கு

koNangki

தமிழின் சிறந்த சிறுகதையாசிரியர்களில் ஒருவரான கோணங்கிக்கு இவ்வருடத்தைய விளக்கு விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது.

விளக்கு விருது பெறும் கோணங்கிக்கு வாழ்த்துக்கள்