எஸ்.எல்.பைரப்பா

83 வயதுக்காரர், ஆனால் குரலில் எந்த வித நடுக்கமும் இல்லை. கேட்கும் சக்தி மட்டும் கொஞ்சம் குறைந்துவிட்டது. வயது ஆனதால் கொஞ்சம் மெதுவாக நடக்கிறார். உடலில் தொப்பை கிப்பை எதுவும் இல்லை. தலையில் முடி கொட்டிவிட்டாலும் எனக்கு இருப்பதை விட அதிகமாகவே இருக்கிறது.

பைரப்பாவை அமெரிக்காவில் சந்தித்ததைப்பற்றி ஆர்வி

எஸ்.எல்.பைரப்பாவின் ஒருகுடும்பம் சிதைகிறது

முந்தைய கட்டுரைவண்ணச்சுழல் – சதீஷ்குமார்
அடுத்த கட்டுரைஅஞ்சலி : மாண்டலின் ஸ்ரீனிவாஸ்