கோவை சந்திப்பு

கோவையில் ஜனவரி 23 , 2010 அன்று நான் வாசகர்களைச் சந்திக்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெறுகிறது. அதற்கான அழைப்பிதழ் இது. நாஞ்சில்நாடன் மரபின்மைந்தன் முத்தையா பர்வீன் சுல்தானா கலந்துகொள்கிறார்கள்.
இடம் : சன்மார்க்க சங்கம் , தேவாங்கர் பள்ளி அருகில் , (அர்ச்சனா தர்ச்சனா தியேட்டர் ரோடு) ,பூமார்க்கட் ,வடகோவை .

மாலை ஆறு மணிக்கு நிகழ்ச்சி

முந்தைய கட்டுரைபோரிலிருந்து மிஞ்சுதல்
அடுத்த கட்டுரைஆயிரத்தில் ஒருவன்