தமிழினியில்…

இன்றைய காந்தி

காந்திய சிந்தனைகளை இன்றைய நோக்கில் அணுகும் விவாதங்களின் தொகுதி இந்த நூல். சமகாலத்து இளைய தலைமுறை காந்தியை அணுகும்போது உருவாகும் ஐயங்கள் சிக்கல்கள் ஆகியவை இந்த உரையாடல்கள் வழியாக இயல்பாக உருவாகி வந்துள்ளன. காந்தியை முழுமையாக அணுகும் இந்நூல் அவர் மீது கறாரான ஒரு பரிசீலனையை நிகழ்த்துகிறது

அனல்காற்று

அனல்காற்று சட்டென்று வாழ்க்கையில் அடிக்க ஆரம்பிக்கிறது. அனைத்தையும் வரளச்செய்து வெடிக்கச்செய்து தாகம் தாகம் என தவிக்கச்செய்துவிடுகிறது. ஆனால் அனல்காற்று அடித்தால் அதன் உச்சத்தில் மழை கொட்டும். மண் நனைந்து அனல் பொய்யாய் கனவாய் எங்கோ மறைந்துவிடும்

பாலுறவின் நுட்பங்களுக்குள் அறுவைசிகிழ்ச்சைக் கத்தி என செல்லும் ஒரு நாவல்

எழுதும் கலை

கடந்த சில வருடங்களில் ஜெயமோகன் பல்வேறு இடங்களில் சிறுகதை கட்டுரை மற்றும் நாவல் எழுதுவதைப்பற்றி எழுதிய கட்டுரைகளின் தொகுதி இது. இது வடிவத்தையும் எழுதும் முறையையும் அறிமுகம் செய்கிறது. எழுத மட்டுமல்ல வடிவ போதத்துடன் வாசிக்கவும் உதவும் நூல்

இந்திய ஞானம்

இந்தியமெய்ஞான மரபின் சில கூறுகளை ஆராய்ச்சிநோக்கில் அணுகும் நூல்

முந்தைய கட்டுரை'அங்காடித்தெரு' பொங்கலுக்கு…
அடுத்த கட்டுரைபசுமை அழைப்பு