வண்ணக்கடல் சித்திரங்கள்

அன்புள்ள ஜெ

ஓவியம் பற்றி –

வானத்தை விழுங்கி வெளிகாட்டும் கிணறு – எச்செர் ஓவியம் போல

http://www.leninimports.com/m_c_escher_puddle_art_print.html

வானம், பூமி அதன் ஆழத்தை இணைக்கும் காலக் கயிறாக.. அற்புதம்!!!

உங்களது பல வரிகள் – உபநிஷத்தினை உள்வாங்கி மிளிர்கிறது.
தைத்ரீய உபநிஷத் –
சீக்ஷாம் வ்யாக்க்யாஸ்யமா: வர்ண: ஸ்வர:… எனத் தொடங்கி..

அதாதி வித்யம் | ஆசார்ய: பூர்வ ரூபம் | அந்தேவாஸ் உத்தர ரூபம் |
வித்யா ஸந்த்தி : ப்ரவஜனக்ம் ஸந்த்தானம் —

என ஆசிரியன் – மாணவன் பற்றி சொல்கிறது – அதன் உட்பொருள்
என பலவகை மடிப்பாக – மீண்டும் மீண்டும் படித்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒன்றாக

பீமசேனன் – அன்னம் மூலமாக – பிரம்ம ஞானத்தை தொடுவதும் – ஆழ்ந்த புரிதலாக விரிய – எப்படி சமையலின் மூலம் – புடவிப் புள்ளியை (singularity point) தொடலாம் என்கிற சாத்தியம் – தவிர பீமன் மனிதர்களுடன் மிகுந்த பேராவலுடன் தொடர்பு கொள்வதை எதிர் பார்த்து நடப்பது நெகிழ்ச்சி தரும் நிகழ்வு

அனைத்து கதை மாந்தர்களும் தன்னால் இயன்றதை – அனைத்து தளங்களிலும் – முயற்சி செய்து – வெளிப் படுத்துவது அனைத்தும்
படித்து மெய் சிலிர்க்கும் அனுபவமாக திகழ்கிறது.

குந்தி, துரியோதனன், பீமன், அர்ஜுனன், துரோணர் – ஆழ்கடல் அதிசயங்களாக – வாசித்தலில் ஒரு scuba diving ஆக – மூலம் விரியும் காட்சிகள்

http://theanimals.pics/scuba-diving-and-diving/33/scuba-diving/

ஆயிரம் வார்த்தைகள் ஒரு படத்தில் அடக்கம் – என்கிற பரப்பியல் (popular) வாசகத்தின் தலைகீழாக – ஒரு வாசகம் சில படங்களில் தீராதென விதைகளாக கிடக்கும். வாசக நிலங்கள் தோறும் வனங்களாக விளையும்.

வெறும் புகழ்ச்சி போல தோன்றாலாம். அது எண்ணமல்ல.

பல வருடங்களுக்கு மிகச் சிறந்த ஆக்கமாக (உலகிலேயே) கிடக்கப் போகும் பெரும் முயற்சியாக – பல விளை மனங்களை நிலமாகக் கொள்ளும் உங்கள் வெண்முரசு என்றென்றும் நலத்துடன் திகழ்க !

மனம் நெகிழ்ந்த அன்புடன்
முரளி

முந்தைய கட்டுரை‘வெண்முரசு’ – நூல் மூன்று – ‘வண்ணக்கடல்’ – 44
அடுத்த கட்டுரைபெண்களிடம் சொல்லவேண்டியவை…