«

»


Print this Post

ஈராறுகால்கொண்டெழும் புரவி- விமர்சனம்


ஈராறுகால் கொண்டெழும் புரவி – கடந்த வார இறுதியில் நூலகத்திற்குச் சென்றபோது சிக்கியது. 130 பக்கங்களுக்கு மிகாத ஆனால் சுவையான ஒரு குறுநாவல், ஐந்து சிறப்பான சிறுகதைகள் கலந்து கட்டிய நூல் இது

ஈராறுகால்கொண்டெழும் புரவி

தொடர்புடைய பதிவுகள்


Permanent link to this article: https://www.jeyamohan.in/57434/