கொற்றவை – ஒரு விமர்சனப்பார்வை

தென்னில மக்களின் முதல் தெய்வம் கன்னி. தென்திசையும், மாகடலும் கருமையாகவும், மரணமாகவும் தொன்மக்களுக்கு அச்சமூட்டுகிறது. இருளையும், ஆழியையும் கண்டு அஞ்சாத முக்கண்ணனும், ஆழியானும் தமிழ் நிலத்தின் தெய்வங்களாகிறார்கள். கொற்றவை பற்றி விசு எழுதிய விரிவான விமர்சனக்கட்டுரை சிலிகான் ஷெல்ஃப் இணையதளத்தில் கொற்றவை ஆறுமுகத்தமிழன் விமர்சனம் கொற்றவை ஒரு கடிதம் கொற்றவை நூல்கள்:கடிதங்கள் கொற்றவை – ஒருகடிதம் தமிழ்நேயம்-31.’கொற்றவை’ சிறப்பிதழ் தமிழின் நல்லூழ்:இரா. சோமசுந்தரம் இளங்கோவடிகள்தான் ஐயப்பன்: கொற்றவையில் ஜெயமோகன்:மரபின் மைந்தன் முத்தையா ஜெயமோகனின் கொற்றவை – திட்டமிடலும் … Continue reading கொற்றவை – ஒரு விமர்சனப்பார்வை