கொற்றவை – ஒரு விமர்சனப்பார்வை

தென்னில மக்களின் முதல் தெய்வம் கன்னி. தென்திசையும், மாகடலும் கருமையாகவும், மரணமாகவும் தொன்மக்களுக்கு அச்சமூட்டுகிறது. இருளையும், ஆழியையும் கண்டு அஞ்சாத முக்கண்ணனும், ஆழியானும் தமிழ் நிலத்தின் தெய்வங்களாகிறார்கள்.


கொற்றவை பற்றி விசு எழுதிய விரிவான விமர்சனக்கட்டுரை சிலிகான் ஷெல்ஃப் இணையதளத்தில்

கொற்றவை ஆறுமுகத்தமிழன் விமர்சனம் கொற்றவை ஒரு கடிதம்

கொற்றவை

நூல்கள்:கடிதங்கள்

கொற்றவை – ஒருகடிதம்

தமிழ்நேயம்-31.’கொற்றவை’ சிறப்பிதழ்

தமிழின் நல்லூழ்:இரா. சோமசுந்தரம்

இளங்கோவடிகள்தான் ஐயப்பன்: கொற்றவையில் ஜெயமோகன்:மரபின் மைந்தன் முத்தையா

ஜெயமோகனின் கொற்றவை – திட்டமிடலும் தேர்ச்சியும் ஒருங்கிணைந்த எழுத்து”:அ.ராமசாமி

கொற்றவை – ஒரு பச்சோந்திப் பார்வை. ராமபிரசாத்

கொற்றவை, கோசாம்பி மற்றும் திரு.ஜெயமோகன் : அரவிந்தன் நீலகண்டன்

கொற்றவை ஒரு கடிதம்

விஷ்ணுபுரம் கொற்றவை இறந்தகாலக் கனவுளா?

கொற்றவையும் சன்னதமும்

கொற்றவை ஒரு கட்டுரை

கண்ணகி நடந்த மதுரை

முந்தைய கட்டுரைமரபிலக்கியம் – இரு ஐயங்கள்
அடுத்த கட்டுரைஎழுத்தாளர் சந்திப்பு – திருவண்ணாமலையில்