தியடோர் பாஸ்கரன் -சுட்டிகள்

2013 ஆம் வருடத்திற்கான இயல் விருது பெறும் தியடோர் பாஸ்கரன் அவர்களைப்பற்றி சில சுட்டிகள்

தியடோர் பாஸ்கரன் – என்னைக் கவர்ந்த தமிழ் ஆளுமை

சினிமா பற்றிப் பேசுவதற்கான கலைச் சொற்களே இங்கு இல்லை


மீதி வெள்ளித்திரையில் – தியடோர் பாஸ்கரன்

முந்தைய கட்டுரை‘வெண்முரசு’ – நூல் ஒன்று – ‘முதற்கனல்’ – 11
அடுத்த கட்டுரைவெள்ளையானை -கேசவமணி