கனடா இலக்கிய நிகழ்ச்சி

சுடருள் இருள் நிகழ்வு 2

ஆளுமைகளும் அனுபவங்களும்

இது நதியின் நாள் – பெண்ணியா

புதிய இலைகளால் ஆதல்– மலரா

 

வாசிப்பு

வேருலகம் புதினம் சில பக்கங்கள்

 

சிறுஅறிமுகம்

உன்னதம் நூலகம்

திரைப்படம் ‘The boy in the stripd pyjamas’

 

ஞாயிறு அக்டோபர் 11 2009

மாலை 2 மணி

 

ஸ்கார்பரோ சிவிக் சென்டர்

டொரொன்டோ

ஏதிலிகள்

[email protected]

முந்தைய கட்டுரைஎழுத்தாளர்கள் இணையதளம்
அடுத்த கட்டுரைகாந்தி கடிதங்கள்