மகாபாரத கதைகள் -தொகுப்பு (முந்தையவை)

தளத்தில் உள்ள மகாபாரத கதைகளின் தொகுப்பு
கதைகள்
1. களம் – http://www.jeyamohan.in/?p=7140
2. நதிக்கரையில் – http://www.jeyamohan.in/?p=82
3. அதர்வம் – http://www.jeyamohan.in/?p=13941
4. பத்மவியூகம் – http://www.jeyamohan.in/?p=43970
5. பதுமை (நாடகம்) – http://www.jeyamohan.in/?p=6999
6. வடக்குமுகம் (நாடகம்) – 1 – http://www.jeyamohan.in/?p=6151
7. வடக்குமுகம் (நாடகம்) – 2 – http://www.jeyamohan.in/?p=6155
8. வடக்குமுகம் (நாடகம்) – 3 – http://www.jeyamohan.in/?p=6156
9. வடக்குமுகம் (நாடகம்) – 4 – http://www.jeyamohan.in/?p=6157
10. வடக்குமுகம் (நாடகம்) – 5 – http://www.jeyamohan.in/?p=6158
11. வடக்குமுகம் (நாடகம்) – 6 – http://www.jeyamohan.in/?p=6159
 
கட்டுரைகள்
1. தர்மன் – கேள்வி பதில் – http://www.jeyamohan.in/?p=12867
2. மகாபாரதம் (கேள்வி – பதில்) – http://www.jeyamohan.in/?p=260

3. இரண்டு வானோக்கிய சாளரங்கள் – (மகாபாரதம் – இராமாயணம் ஒப்பீடு) – http://www.jeyamohan.in/?p=6982
4. மகாபாரதப் போர்முறைகள் – http://www.jeyamohan.in/?p=35130

 
கீதை
 
1. கீதை – மகத்தான மனத்தடுமாற்றம் – http://www.jeyamohan.in/?p=583

2. கீதை  முரண்பாடுகள் – http://www.jeyamohan.in/?p=501

3. கீதை  அறிவுலகில் – http://www.jeyamohan.in/?p=569

4. கீதை முகப்பு – http://www.jeyamohan.in/?p=584

5. கீதை வழிகள் – http://www.jeyamohan.in/?p=499

6. கீதை நமது – http://www.jeyamohan.in/?p=568
 
முந்தைய கட்டுரைபொன்னிறப்பாதை- வண்ணதாசன் கடிதம்
அடுத்த கட்டுரைஅச்சுப்பிழை