விழா பதிவுகள்

இதுவரை விஷ்ணுபுரம் விருது, ஆ. மாதவன், பூமணி, தேவதேவன் மற்றும் இப்பொழுது தெளிவத்தை ஜோசப் ஆகியோருக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. இதில் பூமணி அவர்களைத் தவிர, மற்ற மூவரையும் முன்னர் நான் அறிந்ததில்லை. அந்த வகையில், மூத்த படைப்பாளிகளை அறிமுகம் செய்யும் ஜெயமோகன் அவர்களுக்கும், விஷ்ணுபுரம் இலக்கிய வட்ட நண்பர்களுக்கும் என் நன்றிகள்


இப்படிக்கு இளங்கோ பதி
வு

டோக்கியோ செந்தில் தேவதேவன்
கிருஷ்ணன், ராமச்சந்திரஷர்மா, விஜயகிருஷ்ணன்

டீக்கடை விவாதம்


படங்கள் டோக்கியோ செந்தில்

முந்தைய கட்டுரைவிழா 2013
அடுத்த கட்டுரைவைக்கமும் ஈவேராவும்