வெள்ளையானை – வாசிக்காமல் ஒரு விமர்சனம்

நூ​லை முழு​மையாக படிக்காவிட்டாலும், ஏறத்தாழ பத்திற்கும் ​மேற்பட்ட Abridged versions நாவலின்சுருக்கம் இ​ணையத்தில் படிக்கக் கிடக்கின்றன. அதன் இலக்கியச் சு​வை​யை முழு​மையாக ரசிக்க விரும்புபவர்கள் ​வேண்டுமானால் அந்நாவ​லை படிக்கலாம். ஆனால் அந்நாவலின் அரசிய​லை ​பேசுவதற்கு இந்த சுருக்கங்கள் ​போதுமான​வை..

தர்மபுரியில் மூன்று கிராமங்கள் சாதி இந்துக்களால் தாக்கப்பட்ட ​பொழுது வாய்திறக்காத ​​ஜெய​மோகன் இப்​பொழுது தனது பு​னைவாக்கத்தின் மூலமாக தன்னு​டைய தலித் ஆதரவு நி​லை​யை ​வெளிப்படுத்துவதற்கான காரண​மென்ன..

வாசிக்காமல் ஒரு வழக்கமான விமர்சனம்

இணைப்புகள்

தர்புமபுரி, கலவரம் கட்டுரை

முந்தைய கட்டுரைவிஷ்ணுபுரம் விழா– பாலசந்திரன் சுள்ளிக்காடு
அடுத்த கட்டுரைஜோ டி குரூஸுக்கு சாகித்ய அகாடமி