ஆறு , இன்று

நான் பங்களிப்பாற்றி துரை இயக்கிய 6 மெழுகுவர்த்திகள் திரைப்படம் இன்று வெளியாகிறது. ஷாம் முக்கியமான வேடத்தில் நடித்திருக்கிறார்.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=QngNcKvrGSQ