பெங்களூரில் சந்திப்போம்

பெங்களூரில் ஒரு வாசகர் சந்திப்பை நண்பர்கள் ஒழுங்குசெய்திருக்கிறார்கள். ஆகஸ்ட் 25 அன்று நான் பெங்களூர் வருகிறேன். காலைமுதல் இரவு வரை பெங்களூரில் இருப்பேன். நண்பர்கள் வந்து சந்திக்கலாம். அறிமுகம் செய்துகொள்வதற்கும் பொதுவாக உரையாடுவதற்குமான நிகழ்ச்சி இது. சம்பிரதாயங்களேதும் இல்லை

தொடர்புக்கு [email protected] [ஷிமோகா ரவி 09843258744]

[email protected]

முந்தைய கட்டுரைபுறப்பாடு 2 – அனலெரி
அடுத்த கட்டுரைபயணம் பற்றி