மலர்மிசை ஏகினான்

திருக்குறள் மலர்மிசை ஏகினான் என்று சொல்வது எவரை? ஓர் ஆய்வு

‘“மலர்மிசை அமர்ந்தானது” என்று குறள் இருந்திருக்குமானால், பரிமேலழகர் தன் விரிவுரையில் கையாண்ட உருவகம் நன்று அமைந்திருக்கும். நாமும் இந்தக் கட்டுரையை எழுதியிருக்க வேண்டிய அவசியம் இருந்திருக்காது’

முந்தைய கட்டுரைபுதியவர்களின் கதைகள் 3 ,காகிதக் கப்பல்- சுரேந்திரகுமார்
அடுத்த கட்டுரைஹரன் பிரசன்னா