காந்தி- எஸ்.ராமகிருஷ்ணன்

எஸ்.ராமகிருஷ்ணன் அறிமுகம்

காந்தி ஒரு தூய்மையான காற்று, அது எப்போது உக்கிரம் கொள்ளும், எப்போது தணிவு கொள்ளும் என்று தெரியாது, ஆனால் அதன் வேகத்தில் தூசிகள், குப்பைகள் அடித்து கொண்டு போகப்படும் என்பது உண்மை தானே,//

http://www.sramakrishnan.com/?p=3437

முந்தைய கட்டுரைசமகாலத் தமிழ்க்கவிதை-சாம்ராஜ்
அடுத்த கட்டுரைஅறிபவனின் அகம்-சில கடிதங்கள்