வைதேஹி பேட்டி

http://www.bbc.co.uk/tamil/multimedia/2013/06/130616_vaidehiaudio.shtml

அன்புள்ள ஜெயமோகன் அண்ணாவுக்கு

வைதேஹி ஹெர்பர்ட்டின் பேட்டி, அவரது குரல்

சிவேந்திரன்