திரைப்படத்தில் நகைச்சுவை

சமீபத்தில் நான் ஒரு இந்தி திரைக்கதையாசிரியரிடம் பேசிக்கொண்டிருந்தேன். [ஜாவேத் சலீம்] உலகசினிமாவின் மாபெரும் சில நகைச்சுவைக் காட்சிகளுக்கு அவர் சுட்டிகொடுத்தார்.

துருக்கியப்படம் ஒன்று. மாபெரும் மரணம்

http://www.youtube.com/watch?v=9iC45-tMR34

இந்திப்படம் மாபெரும் மரணமீட்சி

http://www.youtube.com/watch?v=2JtoYmOZFQE

முந்தைய கட்டுரைஇந்தி- கடிதங்கள்
அடுத்த கட்டுரைதிருச்சியில் நாளை