திகசி இணையதளம்

மூத்த விமர்சகரும் மார்க்ஸிய சிந்தனையாளருமான தி.க.சிவசங்கரனின் எழுத்துக்கள் இணையத்தில் கிடைக்கின்றன. அவரது வாசகர்களால் நடத்தப்படும் தளம் இது

திகசி இணையதளம்