இதிகாசங்கள் இன்னொரு பார்வை

மகாபாரதம் மற்றும் ராமாயணம் அதனில் உள்ள கதாபாத்திரங்கள் பற்றியும் வேறு ஒரு வித்தியாசமான இன்றைய வியாபார தளங்களுக்கேற்ப ஒரு பார்வை…

http://devdutt.com/category/business-sutra-cnbc

இந்த உரையாடலின் எழுத்து வடிவத்தை இந்தச் சுட்டியில் காணலாம்

http://www.moneycontrol.com/news/show_transcripts.php?category=62

இப்படியெல்லாம் நம் இதிகாசங்களைப் பார்த்து வியாக்யானம் செய்ய முடியும் போல. எந்தக் காலகட்டத்திலும் நம் இதிகாசங்களின் செய்தி பயனளிக்கிறது என்பது இதுதானோ…. இதுவும் ஒரு சுவாரசியமான விளக்கம் தான்.

விஜயகிருஷ்ணன்

முந்தைய கட்டுரைபகத்சிங் ஒரு கடிதம்
அடுத்த கட்டுரைகவிஞர்களின் முன் விமர்சனம்