பி.பி.ராமச்சந்திரன் இரு கவிதைகள்

http://jeyamohan.in/?p=331