சென்னையில் பேசுகிறேன்

சென்னையில் நான் உயிர்மை வெளியீடாக வரவிருக்கும் சிவகாமி எழுதிய உண்மைக்கு முன்னும்பின்னும் என்ற நாவலை வெளியிட்டு பேசுகிறேன்

இடம் 160, புக்பாயிண்ட் அரங்கம் .அண்ணாசாலை ஸ்பென்ஸர் பிளாசா எதிரில் சென்னை 2

நாள் 6-1-2013
நேரம் மாலை ஐந்துமணி

முந்தைய கட்டுரைராமன்,அறம்-கடிதம்
அடுத்த கட்டுரைகொளத்தூர் புலிக்குத்தி நடுகல்