மொழி

சற்று பொறுமையாக இருந்தால் விழுந்து விழுந்து சிரிக்கலாம்
http://www.youtube.com/watch?v=BOUTfUmI8vs

அன்புடன்
முரளி

முந்தைய கட்டுரைநாள் என
அடுத்த கட்டுரைபுத்தம் சரணம்