தி ஹிண்டு செய்தி


Iyothee Thass’s works are weapons for liberation, says Jeyamohan

Spirituality functions through images, it does not require tradition or history or life, the language of spirituality is images, we have not understood spirituality within a historical context, we have concern for economics, and for politics but disregard spiritualism, said renowned writer Jeyamohan.

முந்தைய கட்டுரைஅயோத்திதாசரின் மாற்று ஆன்மீகவரலாறு-3
அடுத்த கட்டுரைதேவதேவனின் பரிணாமம்