பனிமனிதன் – சுனில்கிருஷ்ணன்

ஆம்னிபஸ் தளத்தில் டாக்டர் சுனில்கிருஷ்ணன் (காந்திடுடே இணைய இதழின் ஆசிரியர்) பனிமனிதன் நாவலுக்கு எழுதிய விமர்சனம்.

http://omnibus.sasariri.com/2012/11/blog-post_16.html