ராஜபாளையத்தில்…

ராஜபாளையத்தில் நாற்று என்ற அமைப்பின் கூட்டத்தில் உரையாற்றவிருக்கிறேன்.

நவம்பர் 4, 20012 மாலை 5.30க்கு நிகழ்ச்சி.

இடம் தொழில் வர்த்தக சங்கக் கட்டிடம் [மாடி]. இராஜபாளையம்.

முந்தைய கட்டுரைகாந்தியின் உடை
அடுத்த கட்டுரைஏழாம் உலகம்-ஓர் விமர்சனம்