வஞ்சீசபாலன்

ஒழிமுறி திரைப்படம் கோவா திரைவிழாவுக்கும் இந்தியன் பனோரமாவுக்கும் தேர்வாகியிருக்கிறது. திருவனந்தபுரம் திரைவிழாவுக்கும் தேர்வாகியிருக்கிறது

ஒழிமுறிக்காக நான் எழுதிய பாடல் இது. முகப்புப்பாடல்

http://www.youtube.com/watch?v=_m6ivYRN9B0