இன்னொரு படம்

வணக்கம் ஜெமோ,
அந்தக்கைகள்” என்ற கட்டுரையில் வெளியிட்டிருந்த படத்தை போலவே, facebook இல் இன்னொரு கார்ட்டூன் பார்த்தேன்.
அதை நம்மவர்களே “like” செய்து பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள்…
அதை இணைத்துள்ளேன்…

முந்தைய கட்டுரைஅஞ்சலி-திலகன்
அடுத்த கட்டுரைகருநிலம் – 1 [நமீபியப் பயணம்]