சங்கசித்திரங்கள்

ஒரு படைப்பின் சுவையை நாம் நம் சொந்த வாழ்வின் நுட்பமான அனுபவங்களின் வாயிலாக அறிதலே அழகு. சங்கப் பாடல்கள் நோக்கிய நம் அணுகுமுறையும் இத்தகையதாகவே இருக்கட்டும் என்று வலியுறுத்துபவர் ஜெயமோகன்.

சங்கசித்திரங்கள் பற்றிய ஒரு மதிப்பீடு

முந்தைய கட்டுரைநமீபியா , நிஜமாகவே
அடுத்த கட்டுரைஅந்தக்கைகள்