நினைவஞ்சலி : ராஜ மார்த்தாண்டனுக்கு

06.06.2009 அன்று சாலை விபத்தில் காலமாகிய
கவிஞர் ராஜ மார்த்தாண்டனுக்கு
ஓர் நினைவஞ்சலிக் கூட்டம்

இடம்: 36, Salamander Street 
Scarborough, ON
காலம்: 14.06.2009 ஞாயிறு, பிற்பகல் 6.30 மணி
தொடர்புகட்கு: (647) 237-3619, (416) 500-9016

முந்தைய கட்டுரைபுல்வெளிதேசம்: 15,மண்ணின் மனிதர்கள்
அடுத்த கட்டுரைசொல்வனம்